Najczęstsze błędy w księgach rachunkowych

Najczęstsze błędy w księgach rachunkowych

Samodzielne prowadzenie księgowości jest zadaniem trudnym i czasochłonnym, o czym z pewnością wie wielu przedsiębiorców.
Wymaga ono również posiadania dużej wiedzy, należy mieć rozeznanie w ciągle zmieniających się przepisach księgowych. Każdy błąd w księgach rachunkowych lub niedopilnowanie terminu mogą skutkować sporymi karami finansowymi. Zakładając firmę warto rozważyć możliwość podjęcia współpracy z biurem rachunkowym.

Oto lista najczęściej popełnianych błędów księgowych:

– błędy merytoryczne,
– nieterminowość,
– błędne rozliczanie podatku VAT,
– nieuprawnione wrzucanie w koszty niektórych wydatków,
– nieujęcie wszystkich kosztów,
– rozliczanie wydatków w nieodpowiednich okresach,
– odpisy amortyzacyjne,
– zbyt krótki okres przechowywania dowodów księgowych.