Na jakiej podstawie prowadzi się księgi rachunkowe?

Na jakiej podstawie prowadzi się księgi rachunkowe?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę prawną firmy zobowiązaniu są do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w jednostce. Model księgowy prowadzonej ewidencji można dobrać względem formy działalności, branży czy wielkości firmy, jednak w wielu przypadkach prawo obliguje do korzystania z danego sposobu. Co kryje się pod pojęciem “prowadzenie ksiąg rachunkowych”?

Księgi rachunkowe to inaczej system pełnej księgowości, który szczegółowo opisuje wszystkie finanse związane z firmowymi operacjami – wydatki oraz przychody. Księgi dają dogłębny obraz sytuacji finansowej firmy wraz z informacjami takimi, jak np. wysokość ponoszonych kosztów na wynagrodzenia pracownicze.

Na jakiej podstawie prowadzi się księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe prowadzone są głownie przez duże firmy oraz spółki, gdyż wymagają tego przepisy prawne. Podmiotami zobowiązanymi do tego są: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie, które w poprzednim roku osiągnęły przychody ze sprzedaży towarów o co najmniej równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Elementy ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe składają się z 5 elementów:

  • dziennik,
  • konta księgi głównej,
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • bilans próbny,
  • inwentarz.

Podstawą do zapisów w księgach rachunkowych są dokumenty – dowody księgowe np. faktury, rachunki, paragony, dokumenty magazynowe. Wszelkie dowody firma powinna gromadzić i należycie przechowywać.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *