Limit, który decyduje o przejściu na prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Limit, który decyduje o przejściu na prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2021 r.

W 2021 roku limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych wynosi 9 030 600 zł.

Jak już wiadomo – o przejściu na księgi rachunkowe decyduje limit przychodów. Z kolei prowadzenie pełnej księgowości staje się obowiązkowe dla jednostki, której przychody netto ze sprzedaży towarów/produktów oraz operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym wyniosły co najmniej 2 000 000 euro po przeliczeniu na polskie PLN.

Wówczas limit wyrażony w walucie euro przelicza się zgodnie ze średnim kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski (NBP) na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Tym sposobem 1 października 2020 roku średni kurs euro, który został ogłoszony przez NBP wynosił 4,5153 zł.

Przeliczając limit przychodów, który zadecyduje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 roku, wynosi 2 000 000 euro x 4,5153 zł/euro = 9 030 600 zł. Tym właśnie sposobem przedsiębiorcy, których roczny przychód w 2020 roku wynosił lub przekroczył 9 030 600 zł, są zobowiązani do przejścia na prowadzenie ksiąg rachunkowych.