Likwidacja środka trwałego

Likwidacja środka trwałego

Amortyzacja środków trwałych jest naturalnym procesem związanym z ich użytkowaniem. W określonym etapie środek trwały będzie zużyty tak bardzo, że będzie trzeba dokonać likwidacji środka trwałego. Jak dokonać rozliczenia środka trwałego?

Środki trwałe – czym są?

Środki trwałe to majątki i składniki rzeczowe aktywów przedsiębiorstwa charakteryzujące się:

  • wartością powyżej 10 000 zł
  • długim czasem użytkowania – powyżej 1 roku
  • postacią rzeczową
  • zdatnością do użytku

Rodzaje środków trwałych:

→ nieruchomości, budynki, lokale;

→ grunty;

→ obiekty inżynierii lądowej i wodnej;

→ inwentarz żywy;

→ urządzenia techniczne, maszyny;

→ środki transportu – gdy właścicielem pojazdu jest firma (lub gdy pojazd jest w leasingu);

→ narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Likwidacja środka trwałego na czym polega?

Powodem likwidacji środka trwałego najczęściej jest uszkodzenie, zużycie lub zniszczenie.

Likwidacja środka trwałego polega na wyksięgowaniu go z ewidencji bilansowej:

  • wycofanie z używania środka trwałego
  • fizyczna likwidacja

Warto zaznaczyć, że dokumentem potwierdzającym dokonanie likwidacji środka trwałego (pozwalającym na ujęcie nieumorzonej wartości środka trwałego w kosztach podatkowych firmy) jest protokół likwidacji środka trwałego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *