Likwidacja spółka z oo księgi rachunkowe

Likwidacja spółka z oo księgi rachunkowe

Decydując się na likwidację spółki należy pamiętać o konieczności dopełnienia niezbędnych formalności pozwalających na bezpieczne zakończenie bytu prawnego podmiotu. W przypadku spółki kapitałowej należy pamiętać o poprawnym przeprowadzeniu procedury likwidacji spółki.

Otwarcie likwidacji spółki następuje w chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub powzięcia przez wspólników (walne zgromadzenie) uchwały o rozwiązaniu spółki.

Warto podkreślić, że czasie prowadzenia likwidacji spółka zachwouje osobowość prawną.


 

 

Likwidacja spółka z oo sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników. Następnie należy po zakończonym procesie likwidacji ogłosić w siedzibie spółki sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu wraz ze zgłoszeniem spółki o wykreślenie jej z KRS.

Likwidacja spółka z oo księgi rachunkowe

Otworzenie ksiąg rachunkowych następuje w terminie 15 dni od dnia rozpoczęcia likwidacji spółki kapitałowej.

Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia (art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *