Kwota wolna od podatku 2021

Kwota wolna od podatku 2021

Osoby fizyczne nie są zobowiązane do opłacania kwoty podatku, która przewyższa limit ustalony na dany rok podatkowy. Oznacza to, że mechanizm działania kwoty wolnej od podatku polega na zaniechaniu jego poboru do określonej kwoty.

Kwota wolna od podatku przysługuje podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, przy czym jest to zależne od wysokości uzyskanych dochodów. Kwota wolna od podatku zmiana się zazwyczaj co kilka lat. Na przestrzeni ostatnich lat kwota wolna od podatku klasyfikowała się tak:

  1. W latach 2009-2016 nie ulegała zmianie i wynosi 3091 zł
  2. W roku 20217 została podniesiona do kwoty 6600 zł
  3. Od roku 2018 obowiązuje na poziomie 8000 zł

Progi podatkowe obowiązują w przypadku podatników rozliczających się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, a także podatników odprowadzających zaliczki w ciągu roku podatkowego

Kwota wolna od podatku w 2021 roku jak w ostatnich latach nie przekracza 8000 zł, co oznacza, że podatku nie zapłacą osoby, które w całym 2020 roku zarobiły mniej niż 8000 zł.