Kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym

Kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki, którym zazwyczaj w spółkach jest zarząd. Do prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania sprawozdania w firmie najczęściej zatrudniany jest księgowy lub podejmowana jest współpraca z biurem rachunkowym.

Wraz z przekazaniem obowiązków księgowych, zarząd nie przekazuje odpowiedzialności – staje się organem nadzoru i dba o to aby zatrudnić kompetentnego księgowego, który we właściwy sposób będzie prowadził księgi rachunkowe i należycie sporządzi sprawozdanie.

Na etapie podejmowania współpracy księgowy przejmuje odpowiedzialność za rachunkowość, co zazwyczaj uwzględniane jest w umowie. Za niewywiązanie się z obowiązków można stosować wobec niego odpowiedzialność karną i odszkodowawczą. Istnieje możliwość domagania się naprawienia szkody, jeśli szkoda ma charakter majątkowy i wynika z zaniedbania lub celowego działania.
Co ciekawe, odszkodowanie może obejmować nie tylko rzeczywistą szkodę, ale również korzyści które zostały utracone.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *