Księgowość spółki z o.o. komandytowej

Księgowość spółki z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. spółka komandytowa jest podmiotem często wybieranym przez osoby, które chcą zmniejszyć koszty podatkowe. W sp. z o.o. spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik tej spółki z o.o. lub inna osoba fizyczna. Dlaczego wartą ją założyć?

  • uniknięcie podwójnego opodatkowania
  • przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania firmy

Spółka z o.o. pełni przede wszystkim rolę reprezentacyjną, zarządzającą oraz administracyjną. Ten rodzaj podmiotu pozwala uniknąć podatku CIT. Dochody osób fizycznych podlegają opodatkowaniu jedynie podatkiem PIT.

Warto zaznaczyć, że wspólnicy spółki z o.o. sp. z komandytowej mają prawo skorzystać z podatku liniowego 19%.

Spółka z o.o. spółka komandytowa zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Oznacza to dokładną oraz szczegółową ewidencję każdej złotówki przepływającej przez firmę. Korzystnym rozwiązaniem w tym przypadku jest skorzystanie z usług biura rachunkowego.