Księgi rachunkowe w stowarzyszeniach i fundacjach

Księgi rachunkowe w stowarzyszeniach i fundacjach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stowarzyszenia i fundacje są zobligowane do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej, czyli ksiąg rachunkowych. Istotne jest w tym przypadku przestrzeganie zasad zawartych w Ustawie o Rachunkowości. W wyjątkowych sytuacjach stowarzyszenia i fundacje mogą prowadzić uproszczoną ewidencje przychodów i kosztów – w jakich przypadkach?

Czym jest stowarzyszenie?
Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Wyróżniamyu stowarzyszenia zwykłe i zarejestrowane (podlegają rejestracji w KRS i może prowadzić działalność gospodarczą).

Czym jest fundacja?
Funkcjonowanie fundacji regulują przepisy ustawy o fundacjach i utworzony statut.
Procedura rejestracji fundacji wymaga uzyskania wpisu do KRS ( w momencie uzyskania wpisu fundacji nadawana jest osobowość prawna).
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą utworzoną w celu realizacji określonych w statucie celów.

Księgi rachunkowe w stowarzyszeniach i fundacjach – czy zawsze obowiązkowe?
Ogólna zasada mówi o tym, że fundacja i stowarzyszenia muszą prowadzić księgi rachunkowe. Po spełnieniu jednak określonych warunków istnieje możliwość prowadzenia ewidencji księgowej w postaci uproszczonej. Celem uproszczonej ewidencji jes prawidłowe określenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Prowadząc księgi rachunkowe należy również dopełnić obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *