Komu opłaca się być VAT-owcem?

Komu opłaca się być VAT-owcem?

Już na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej należy podjąć decyzję o tym, czy chcemy zostać czynnym płatnikiem podatku VAT, czy też skorzystać ze zwolnienia.

Aby dokonać słusznego wyboru, należy zastanowić się:
– kto przede wszystkim, będzie naszym klientem – VAT-owiec chętniej podejmuje współpracę z innym VAT-owcem, ze względu na możliwość odliczenia podatku,
– czy będziemy osiągać przychody i koszty wynikające z prowadzenia działalności – VAT-owiec ma możliwość odliczenia podatku od firmowych zakupów, kosztów i inwestycji,
– będziemy osiągać nadwyżki naliczonego VAT w stosunku do podatku należnego, wynikające z:
    – dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz innych czynnych płatników VAT,
    – prowadzenia działalności w oparciu o import towarów,
    – świadczenia usług opodatkowanych stawką poniżej 23%,
    – dokonywania dużych inwestycji.

Nie opłaca się być VAT-owcem głównie, jeśli naszymi głównymi klientami są osoby fizyczne, prywatne.