Kogo nie obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej online?

Kogo nie obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej online?

Użytkowanie kas fiskalnych w postaci elektronicznej zyskuje na popularności i coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na wymianę tradycyjnych kas na e-kasy fiskalne.

Wiele działalności zobligowanych jest do korzystania z e-kas fiskalnych bez względu na to jaką mają na ich temat opinię. Pozostałe firmy posiadają prawo do zwolnienia z konieczności posiadania kas fiskalnych online.
Obowiązek użytkowania kas fiskalnych wprowadzany jest stopniowo od 2018 roku. Aktualnie zwolnieni z posiadania e-kas fiskalnych są:

  1. Przedsiębiorcy dokonujący dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania. Zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej przysługuje, w przypadku gdy udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem ( na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych) w poprzednim roku nie przekroczył 80%.
  2. Przedsiębiorcy, których obrót na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł.
  3. Podatnicy prowadzący sprzedaż przez Internet, jeśli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.