Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny pod nową formą istnieje of października 2020 roku. Oznacza to, że dotychczasowy plik JPK_VAT został zastąpiony JPK_V7.

Nowy plik dzieli się na część ewidencyjną (dane zawierające się w JPK_VAT) i część deklaracyjną (dane zawierające się w VAT-7K). Można tu także rozróżnić tu JPK_V7K dla podatników, którzy rozliczają się co kwartał i JPK_V7M dla tych, którzy rozliczają się co miesiąc. Muszą go składać tylko czynni podatnicy VAT.

Jednym z nowych elementów pliku jest weryfikacja sprzedaży i zakupów. Każdy przedmiot podlegający sprzedaży powinien mieć kod, dopasowany spośród 13 grup towarowo-usługowych. Jednolity Plik Kontrolny powinno się przekazywać w formie elektronicznej. Służy do tego strona Ministra Finansów, lub można skorzystać z księgowości online. Podatnicy powinni mieć kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Połączenie VAT i JPK_VAT ma na celu skrócenie kontroli lub jej ograniczenie. Razem z tym połączeniem, przyszła nowa korzyść, czyli automatyczna weryfikacja rozliczeń VAT.