Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Tym tematem nadal interesuje się bardzo duża grupa osób prowadzących firmę w postaci jednoosobowej działalności. Jak dopełnić formalności związanych z przekształceniem?

Przed procedurą przekształcenie JDG w spółkę – o czym pamiętać?

Przed rozpoczęciem procedury przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę warto dokonać odpowiedniej analizy opłacalności tego rozwiązania w konkretnym przypadku firmy. Nie zawsze przekształcenie w spółkę okazuje się być korzystne. Warto z doradcą podatkowym przeanalizować wszelkie za i przeciw przeprowadzenia procedury przekształcenia.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o.

Czym jest przekształcenie?

Procedura przekształcenia działalności polega na zmianie formy prawnej, bez przeprowadzenia likwidacji działalności.

Do najczęściej pojawiających się powodów przekształcenia zaliczamy:

 • problemy finansowe
 • optymalizacja kosztów prowadzenia firmy
 • bezpieczeństwo
 • rozwój działalności
 • zmiana branży firmy

Warto podkreślić, że procedura przekształcenia działalności wymaga posiadania wiedzy z zakresu prawa.

W przypadku przekształcenia działalności należy pamiętać o zasadzie kontynuacji, co oznacza, że przekształconej spółce przysługują te same prawa i obowiązki, przysługuje jej też kontynuacja zezwoleń, koncesji, niektórych ulg, które zostały jej przyznane przed przekształceniem.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

 1. Przygotuj plan przekształcenia, przeprowadzenie procedury.
 2. Dokonaj weryfikacji poprawności planu z pomocą biegłego rewidenta.
 3. Przygotuj odpowiednie oświadczenia informujące o przekształceniu.
 4. Powołaj organy spółki przekształconej.
 5. Zawiąż umowę spółki.
 6. Dokonaj rejestracji spółki w KRS.
 7. Wykreśl dane działalności przekształcanej z KRS.

Uwaga!

Obecnie wnioski do KRS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

▶ Likwidacja środka trwałego – sprawdź równiez kolejny wpis!

Czy warto dokonać przekształcenia?

 • większe bezpieczeństwo
 • większe możliwości kredytowania
 • możliwość ubiegania się o dotacje dla spółek
 • ograniczona odpowiedzialność (w przypadku spółki z o.o.)
 • większy prestiż firmy

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *