Indywidualna interpretacja podatkowa

Indywidualna interpretacja podatkowa

Prowadzenie księgowości spółki to nie lada wyzwanie. Rozliczenia podatkowe często budzą wątpliwości zarówno przedsiębiorców, jak i doświadczonych księgowych. W sytuacji, w której nie ma się pewności czy przyjęte założenia i stosowane przepisy są odpowiednie, można złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśni wszystkie niezrozumiałe kwestie.

Wniosek o jej wydanie może złożyć każdy – zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, która na przykład chce się upewnić, że korzysta z właściwych ulg podatkowych. Pismo stanowi źródło informacji, i jednocześnie gwarantuje że zastosowanie się do niej nie spowoduje w przyszłości żadnych negatywnych skutków.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ma zawsze formę pisemną, w której opisuje się planowane działanie lub zdarzenie mające już miejsce. Powinien on zawierać możliwie jak najbardziej precyzyjne pytania, konkretne informacje oraz nasze stanowisko w danej sprawie. Wraz z wnioskiem składa się również oświadczenie, że opisywana sytuacja nie jest sprawą toczącego się postępowania podatkowego czy celno – skarbowego.

Wniosek można złożyć osobiście w Krajowej Informacji Skarbowej, listownie lub za pośrednictwem ePUAP. Opłata od wniosku kosztuje 40 zł, jeśli opisywanych jest więcej niż jeden przypadek, każdy z nich podlega opłacie 40 zł. Na odpowiedź czeka się nie dłużej niż 3 miesiące. Odpowiedź jest wysyłana na adres podany we wniosku lub na konto ePUAP.