Ile może trwać kontrola podatkowa?

Ile może trwać kontrola podatkowa?

Jak zapewne wie każdy przedsiębiorca, organ podatkowy, którym są Urzędy Skarbowe ma możliwość przeprowadzania kontroli podatkowych przedsiębiorstw w każdym czasie, aż do upływu terminu przedawnienia się podatku, które zasadniczo następuje po 5 latach (licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Warto pamiętać o tym, iż urzędnicy są zobowiązani do respektowania dopuszczalnych rocznych limitów czasu trwania weryfikacji. Z kolei pokontrolne postępowanie podatkowe jest już zupełnie odrębną procedurą.

Zgodnie z definicją – celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy i jak w danym czasie podatnik wywiązywał się z obowiązków, które zostały na niego nałożone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA!
Zsumowany czas trwania wszystkich kontroli podatkowych prowadzonych przez Urząd Skarbowy w jednym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć określonej liczby dni. Z kolei limit, o którym mowa jest uzależniony od wielkości firmy. Tym sposobem:
– w przypadku mikroprzedsiębiorców wynosi 12 dni roboczych,
– w przypadku małych przedsiębiorców wynosi 18 dni roboczych,
– w przypadku średnich przedsiębiorców wynosi 24 dni robocze,
– w przypadku pozostałych przedsiębiorstw wynosi 48 dni roboczych.

W razie pytań, bądź pojawiających się wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!