Faktoring – zalety i wady

Faktoring – zalety i wady

Faktoring – usługa dająca przedsiębiorcom możliwość odblokowania środków finansowych, które zostały zamrożone w wystawionych, ale jeszcze nieuregulowanych fakturach. Ten sposób finansowania działalności daje możliwość szybkiego uzyskania gotówki niezbędnej do funkcjonowania firmy.

Decyzję o faktoringu podejmują często przedsiębiorcy, którzy na skutek niesprzyjających okoliczności, często wystawiali faktury z dłuższym terminem płatności. Jednak w rzeczywistości bardzo szybko okazuje się, iż środki finansowe są niezbędne do tego, aby móc wypłacić pensje pracownikom, jak również regulować comiesięczne zobowiązania.

Faktoring – dlaczego warto?
Zdecydowaną i niepodważalną zaletą faktoringu jest poprawa płynności finansowej jednostki, ponieważ w rzeczywistości przedsiębiorcy często przez długie miesiące nie mają dostępu do pieniędzy zamrożonych na fakturach z odroczoną płatnością. Z kolei tytułowa usługa faktoringu daje możliwość uzyskania dodatkowego finansowania. Kolejnym argumentem, który przemawia za faktoringiem jest prostota całego procesu. Mogą z niego skorzystać nawet firmy, które jeszcze nie stworzyły odpowiedniej wiarygodności kredytowej. Równie ważną opcją są informacje na temat kontrahentów, z którymi współpracują firmy. Otóż firmy faktoringowe mają możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej, a także dokonania analizy czy dana transakcja przebiegnie pomyślnie.

Na końcu równie ważna zaleta faktoringu, a mianowicie pieniądze uzyskane w ten sposób mogą zostać spożytkowane w dowolny sposób (zainwestować, pokryć pilne zobowiązania, albo zachować na tzw. czarną godzinę). Natomiast w przypadku kredytów bankowych, instytucja udzielająca może kontrolować każdy wydatek.

Faktoring – dlaczego NIE warto?
Zanim zostanie podjęta decyzja o faktoringu, należy bardzo dokładnie przeanalizować wpływ jaki będzie on miał dla przedsiębiorstwa. Nie da się zataić faktu, iż współpraca z firmą faktoringową również wiążę się z pewnymi kosztami. Wydatki te mogą być różne i jest to uwarunkowane wyborem firmy, jak również rodzaju finansowania. Usługi wykonywane przez firmy faktoringowe bardzo często łączą się z prowizjami. Często można również się spotkać z obawami przedsiębiorców o pogorszenie się relacji biznesowych z kontrahentami, gdyż to właśnie firma faktoringowa pobiera należności w imieniu przedsiębiorstwa. Często taka sytuacja jest odbierana jako brak wypłacalności danego przedsiębiorstwa.

W razie wątpliwości oraz pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji!