Elementy Ksiąg Rachunkowych

Elementy Ksiąg Rachunkowych

Przedsiębiorcy często obawiają się ewidencji w formie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto wspomnieć o popularnej metodzie powierzenia księgowości w ręce specjalistów, którzy zajmują się ewidencją oraz obowiązkami z zakresu księgowości oraz podatków.

Księgi rachunkowe szczegółowo opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę.

Z czego się składają?

1. Dziennik – umożliwia chronologiczne zapisywanie wszystkich operacji gospodarczych
2. Konta księgi głównej – zapisywanie operacji gospodarczych na zasadzie podwójnego zapisu
3. Konta ksiąg pomocniczych – stanowią dopełnienie informacji zawartych w księgach głównych (rejestracja m.in. środków trwałych, rozrachunków z kontrahentami, operacji sprzedaży i zakupu, karty wynagrodzeń pracowników)
4. Bilans próbny -zestawienie obrotów i sald, którego celem jest kontrola zapisów w dzienniku oraz księdze głównej
5. Inwentarz – wykaz składników aktywów oraz pasywów

Istotne jest, że właściwa ewidencja operacji gospodarczych w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych pozwala bezpiecznie prowadzić biznes oraz podejmować decyzje w oparciu o rzetelne informacje oraz raporty księgowe. Właściwa kontrola dokumentów oraz sytuacji finansowej firmy pozwala ograniczyć ryzyko utraty płynności finansowej.