Dodatek za pracę w porze nocnej 2022r.

Dodatek za pracę w porze nocnej 2022r.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku wykonującym pracę w porze nocnej uprawnieni są do otrzymania wyższych stawek godzinowych. Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych uzależniona jest od takich czynników jak:

  • wyokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku
  • wymiaru czasu pracy w danym miesiącu

Ile wynosi dodatek za pracę w porze nocnej?

Zgodnie z przepisamu Kodeksu Pracy pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z przepisami pora nocna obowiązuje w godzinach 21:00-7:00.

Warto zaznaczy, że praca nocna powinna zostać określona w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy.

Dodatek za pracę w porze nocnej 2022r.

Styczeń – 3,96 zł

Luty – 3,76 zł

Marzec – 3,27 zł

Kwiecień – 3,76 zł

Maj – 3,58 zł

Czerwiec- 3,58 zł

Lipiec – 3,58 zł

Sierpień – 3,42 zł

Wrzesień – 3,42 zł

Październik – 3,58 zł

Listopad – 3,76 zł

Grudzień – 3,58 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *