Dlaczego warto otworzyć firmę w postaci spółki z o.o.?

Dlaczego warto otworzyć firmę w postaci spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych posiadających osobowość prawną. Istotnie należy zaznaczyć, że może zostać wybrana przez osoby, które planują otworzyć działalność w dopuszczalnym prawnie celu.

Sp. z o.o. może zostać zarejestrowana przez jedną lub więcej osób. Ważne w procesie rejestracji jest to, że podmiot nie może zawiązać wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.

Najczęściej wybierana przez wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu.

Wysokość wymaganego kapitału zakładowego kształtuje się na poziomie 5000 zł.

Procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzana jest:
– w S24 (możliwość otworzenia firmy bez wychodzenia z domu)
– u Notariusza (konieczność umówienia spotkania w kancelarii notarialnej)

Założenie spółki z o.o.:
– opracowanie i zawarcie umowy spółki,
– wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
– powołanie zarządu oraz ustanowienie pozostałych organów zarządzających i kontrolujących podmiot,
– wpis do KRS.