Czynności objęte podatkiem PCC

Czynności objęte podatkiem PCC

Dokonywanie czynności cywilnoprawnych wiąże się ze skutkami podatkowymi w zakresie podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Co zalicza się do tych czynności?

Opodatkowaniu PCC podlegają czynności takie jak:

 • umowy sprzedaży
 • zamiany
 • pożyczki
 • darowizny
 • dożywocia
 • umowy o dział spadku
 • umowy o zniesienie współwłasności
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania
 • ustanowienie hipoteki
 • depozyt nieprawidłowy
 • umowy spółki wraz ze zmianami

Podatkiem PCC obciążane są również orzeczenia prawne sądowo, jeśli wywołują skutki podobne do umów, które prowadzą do podwyższenia podstawy opodatkowania PCC. Podatek PCC znajduje się również w cash-pooling. Transakcje finansowe polegające na udostępnieniu środków finansowych w ramach grupy można uznać za pożyczki, które podlegają PCC. Istnieje również grupa osób, która nie uznaje czynności dokonywanych w ramach umów cash-poolingu na umowy o pożyczki, a przepisy w tej kwestii nie są sprecyzowane.
W kwestii rozwiązywania umów raz odstępowania od nich nie uznaje się wzrostu prawidłowo naliczonego podatku i uiszczonego podatku PCC.