Czym się różni rok podatkowy od roku obrotowego?

Czym się różni rok podatkowy od roku obrotowego?

Warto na wstępie tego artykułu zaznaczyć, że pojęcia „rok obrotowy” oraz „rok podatkowy” to dwa różne pojęcia, których nie powinniśmy stosować zamiennie.

ROK PODATKOWY

Określony w prawie podatkowym okres rozliczeniowy.

Zgodnie z informacją zawartą w Ordynacji Podatkowego rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym.

Wybór czasu trwania roku podatkowego posiadają osoby prawne, które stosują się do zapisów zawartych w:

  • statucie
  • umowie spółki
  • innym dokumencie regulującym kwestie rozliczeń podatkowych

Wybierając inny czas trwania roku podatkowego należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

ROK OBROTOWY

Rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych – zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości.