Czym jest rejestr CRBR? Jak zgłosić spółkę do CRBR?

Czym jest rejestr CRBR? Jak zgłosić spółkę do CRBR?

Od dłuższego czasu wielu przedsiębiorców zobowiązanych jest do dokonania zgłoszenia spółki do CRBR, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W jaki celu został stworzony? Jakich informacji dostarcza? I co najważniejsze,  jaki sposób dokonać zgłoszenia spółki do CRBR?

Czym jest CRBR?

CRBR to system, w którym zbierane i przetwarzane są informacje o osobach sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjentach rzeczywistych). Rejestr funkcjonuje od października 2019 roku.

Do powstania CRBR przyczyniły się przepisy UE wprowadzone w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to m.in. osoba/osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem.

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

zgloszenie-spolki-do-crbr

 

Kto podlega obowiązkowi zgłoszenia do CRBR?

Wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.

Jakie informacje należy podać w zgłoszeniu?

 1. dane spółki:
  1. nazwa (firma),
  2. forma organizacyjna (np. spółka komandytowo-akcyjna),
  3. siedziba,
  4. numer w KRS,
  5. numer NIP;
 2. dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:
  1. imię i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. państwo zamieszkania,
  4. numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  5. informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada.

 

Termin zgłoszenia do CRBR

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od uzyskania wpisu do rejestrze przedsiębiorców KRS.

 

O czym pamiętać?

 • zgłoszenia dokonuje się wyłącznie elektronicznie
 • zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu
 • zgłoszenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

▶ Kwalifikowany podpis elektroniczny dla przedsiębiorców – czy warto go założyć?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *