Czy NOWY ŁAD wspiera innowacyjne rozwiązania?

Czy NOWY ŁAD wspiera innowacyjne rozwiązania?

Pod koniec lipca został przedstawiony projekt ustawy obejmujący podatkową część ”Nowego Polskiego Ładu”. Jakie rozwiązania mają zostać wprowadzone? Czy innowacyjne rozwiązania będą wspierane?

  1. Ulga na robotyzację

Ten rodzaj ulgi podatkowej pozwalać będzie na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów poniesionych na robotyzację przedsiębiorstw (np. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych z nimi związanych lub koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i używania robotów).

Pod pojęciem „robota” rozumie się maszynę posiadającą właściwości manipulacyjne oraz lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, a także spełniającą szereg odgórnie ustalonych wymogów.

  1. Ulga na nowe produkty

W ramach tej ulgi będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wydatków związanych z wprowadzeniem takiego produktu na rynek. Zgodnie z ustaleniami wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów oraz wynosić więcej niż 10% dochodu osiągniętego ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe.

Podsumowując,

przepisy „Nowego Ładu” wspierają innowacyjne firmy. Warto jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach spełnienie wymogów umożliwiających skorzystanie z ulgi podatkowej może okazać się bardzo skomplikowane.