Czy można dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe?

Czy można dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe?

Podatnicy mają możliwość dowolnego wybrania pełnej księgowości mimo braku tego obowiązku. Od 2019 roku istnieje obowiązek informowania o dobrowolnym wyborze ksiąg rachunkowych. Należy umieścić odpowiednią informacje w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie podatnik prowadził księgi rachunkowe.

W 2019 roku został zniesiony obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego.

Kto może dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe?
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie pod warunkiem, że przychody w poprzednim roku nie przekroczyły limitu zobowiązującego do prowadzenia pełnej księgowości.

Podatnicy powinni szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe wypełnienie danych w rocznym zeznaniu podatkowym, aby zawrzeć informacje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Dlaczego warto prowadzić księgowość pełną?
– możliwość kontroli przedsiębiorstwa,
– monitorowanie przychodów i kosztów,
– uzyskanie pełnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
– uzyskanie wskaźników pomocnych w podejmowaniu istotnych decyzji dla rozwoju firmy.