Co zawiera księga główna?

Co zawiera księga główna?

Co zawiera księga główna? Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgi głównej?

Księga główna stanowi zbiór wszystkich kont syntetycznych, które są wykorzystywane przez daną jednostkę do rejestracji zdarzeń gospodarczych. Istotnie należy zaznaczyć, że konta należy odpowiednio wyszczególnić w zakładowym planie kont stworzonym dla danego podmiotu.

Księgę główną prowadzi każdy podmiot zobowiązany do ewidencji księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Wykorzystuje się ją do rejestracji zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający późniejsze przygotowanie sprawozdania finansowego.

W większości przypadków oprócz księgi głównej wykorzystuje również księgi pomocnicze, złożone z kont analitycznych. Ich celem jest uszczegółowienie zapisów w księdze głównej.

Istotne jest, że na kontach księgi głównej dokonuje się zapisu, zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku, zdarzeń systematycznie i w porządku chronologicznym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *