Co powinien zawierać dziennik księgowy?

Co powinien zawierać dziennik księgowy?

Prowadzenie ksiąg rachunkowym jest związane z prowadzeniem również dzienniku księgowego. Jakie informacje powinien zawierać dziennik księgowy? Na co należy zwrócić uwagę prowadząc księgi rachunkowe firmy?

Dziennik księgowy zawiera ujęcie zdarzeń w formie chronologicznych zapisów księgowych występujących z danym okresie sprawozdawczym. Istotnie należy zaznaczyć, że prawidłowe prowadzenie dzienniku księgowego powinno umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

Ważne jest, aby zapisy w dzienniku księgowym były odpowiednio numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły.

Prowadząc elektroniczne księgi rachunkowe należy pamiętać o tym, aby zapis księgowy posiadał automatycznie dany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *