Błędnie naliczony podatek a odszkodowanie

Błędnie naliczony podatek a odszkodowanie

Przeczytaj również o minimalnym wynagrodzeniu na 2021 rok.

Pomyłki zdarzają się wszędzie, również w urzędach. W niektórych sytuacjach, podatnik za błędnie naliczony przez urząd skarbowy podatek ma możliwość otrzymania odszkodowania.

Wyrządzenie szkody (zdarzenia wywołującego uszczerbek majątkowy u poszkodowanego) objęte jest prawem do odszkodowania. Otrzymać odszkodowanie może poszkodowany po udowodnieniu związku przyczynowo skutkowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem sprawy a powstaniem szkody.

Jeśli chodzi o sprawy o charakterze majątkowym, to powstać one mogą w ramach każdej toczącej się procedury prawnej, również tej o charakterze administracyjnym czy podatkowym. Szkodę podzielić można na dwie sfery:

  • strata rzeczywista– dotyczy ona spraw podatkowych takich jak: niesłusznie zawyżony podatek, który został opłacony
  • utrata korzyści- polega na utracie zarobku lub możliwości zainwestowania w rozwój firmy z powodu niesłusznie zapłaconego lub zawyżonego podatku.

Odszkodowanie od urzędu skarbowego jest możliwa do uzyskania, pod kilkoma warunkami:

  1. podatnik poniósł rzeczywistą stratę lub utracił potencjalną korzyść
  2. podatnik jest w stanie udowodnić powstanie szkody

Należy pamiętać, że roszczenie przedawnia się po 3 latach od momentu powstania szkody.
Żądanie wypłaty odszkodowania podatnik musi złożyć w formie przedsądowej (wezwanie do zapłaty) albo w formie sądowej (pozew o zapłatę odszkodowania).