Strona główna

Specjalizujemy się w

prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Twoja pełna księgowość w naszych rękach.

Oferta prowadzenia pełnej księgowości w Krakowie, Warszawie, online

prowadzenie-ksiag-rachunkowych-cennik

Prowadzenie pełnej księgowości

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ciąży na m.in. spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkach akcyjnych. 

Polityka rachunkowości

Pomagamy w określeniu roku obrotowego i okresów sprawozdawczych. Wybieramy sposób wyceny aktywów i pasywów, metody ustalania wyniku finansowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe

Prowadzimy na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowe ujmujące zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Sporządzamy sprawozdania finansowe.

Obsługa kadr i płac

Zajmujemy się tworzeniem dokumentacji pracowniczej: umów o pracę, świadectw pracy, akt osobowych pracowników. Sporządzaniem: listy płac, ewidencji płacowej, deklaracji do ZUS.

Dodatkowe usługi

Oprócz zadań związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wychodząc na przeciw potrzebom Klientów, wprowadziliśmy do naszej oferty jeszcze kilka dodatkowych usług:

Wieloletnie doświadczenie

Działamy na rynku od wielu lat świadcząc podmiotom zewnętrznym profesjonalne usługi księgowe. 

Dzięki dostępności technologii i zastosowanym narzędziom oferujemy w pełni zdalną współpracę, bez względu na lokalizację firmy Klienta.  

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią pełną ofertę świadczonych usług i pomogą w rozpoczęciu współpracy.

Godziny pracy

pon-pt 09:00-17:00