Tag: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wielu przedsiębiorców wybierając spółkę z o.o. decyduje się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę oraz sporządzania dokładnych sprawozdań, raportów oraz analiz. Czy wybór samodzielnej księgowości jest właściwym rozwiązaniem w przypadku spółki z o.o.? Co…
Przeczytaj więcej

Zasady wystawiania faktur

Zmiany w zakresie sporządzania oraz wystawiania faktur zostały wprowadzone w styczniu 2020 roku. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie wystawiania oraz dokumentowania transakcji ewidencjonowanych przez sprzedawców. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wystawiania faktur dokument ten otrzyma kupujący, który na paragonie wskaże sprzedawcy swój NIP. Istotne jest,…
Przeczytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny pod nową formą istnieje of października 2020 roku. Oznacza to, że dotychczasowy plik JPK_VAT został zastąpiony JPK_V7. Nowy plik dzieli się na część ewidencyjną (dane zawierające się w JPK_VAT) i część deklaracyjną (dane zawierające się w VAT-7K). Można tu także rozróżnić tu JPK_V7K dla podatników, którzy rozliczają się co kwartał i JPK_V7M…
Przeczytaj więcej

Czy można dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe?

Podatnicy mają możliwość dowolnego wybrania pełnej księgowości mimo braku tego obowiązku. Od 2019 roku istnieje obowiązek informowania o dobrowolnym wyborze ksiąg rachunkowych. Należy umieścić odpowiednią informacje w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie podatnik prowadził księgi rachunkowe. W 2019 roku został zniesiony obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego. Kto może dobrowolnie prowadzić księgi…
Przeczytaj więcej

Przechowywanie ksiąg rachunkowych

Właściciele firm, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych mają możliwość wyboru: – samodzielnego wywiązywania się z obowiązków księgowych, – powierzenia prowadzenia księgowości specjalistom. Niezależnie od wybranej formy prowadzenia księgowości przedsiębiorcy zobligowani są do wypełniania obowiązków związanego z właściwym przechowywaniem ksiąg rachunkowych oraz całej dokumentacji księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej. Zgodnie…
Przeczytaj więcej

Wady i zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest sposobem ewidencji księgowej, który wzbudza strach w wielu przedsiębiorcach zobowiązanych do pełnej księgowości. Często właściciele firm, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się obowiązkami księgowymi decydują się na pomoc specjalistów biura rachunkowego. Czy prowadzenie ksiąg rachunkowych może przynieść korzyści dla firmy? Jakie są wady i zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych? Zalety: – rzetelnie…
Przeczytaj więcej