Tag: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ogólne wymogi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Powrót do strony głównej *** Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości. Księgi rachunkowe składają się z: dziennika księgi głównej ksiąg pomocniczych zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych wykazu aktywów i pasywów Istotnie należy zaznaczyć, że wymogiem jest, aby prowadzenie…
Przeczytaj więcej

Audyt zewnętrzny

Zawarty w tytule audyt zewnętrzny jest badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, które zlecane jest biegłemu rewidentowi, bądź audytorowi. Docelowo wynikiem badania jest sporządzenie oceny na temat tego czy sporządzane sprawozdania finansowe w rzetelny i prawidłowy sposób przedstawiają sytuację finansową firmy, wyniku finansowego, a także rentowności w sprawozdaniu jednostki. Audyt zewnętrzny stanowi jeden z filarów solidnej infrastruktury…
Przeczytaj więcej

Ile może trwać kontrola podatkowa?

Jak zapewne wie każdy przedsiębiorca, organ podatkowy, którym są Urzędy Skarbowe ma możliwość przeprowadzania kontroli podatkowych przedsiębiorstw w każdym czasie, aż do upływu terminu przedawnienia się podatku, które zasadniczo następuje po 5 latach (licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Warto pamiętać o tym, iż urzędnicy są zobowiązani do respektowania dopuszczalnych…
Przeczytaj więcej

Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wielu przedsiębiorców wybierając spółkę z o.o. decyduje się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę oraz sporządzania dokładnych sprawozdań, raportów oraz analiz. Czy wybór samodzielnej księgowości jest właściwym rozwiązaniem w przypadku spółki z o.o.? Co…
Przeczytaj więcej

Zasady wystawiania faktur

Zmiany w zakresie sporządzania oraz wystawiania faktur zostały wprowadzone w styczniu 2020 roku. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie wystawiania oraz dokumentowania transakcji ewidencjonowanych przez sprzedawców. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wystawiania faktur dokument ten otrzyma kupujący, który na paragonie wskaże sprzedawcy swój NIP. Istotne jest,…
Przeczytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny pod nową formą istnieje of października 2020 roku. Oznacza to, że dotychczasowy plik JPK_VAT został zastąpiony JPK_V7. Nowy plik dzieli się na część ewidencyjną (dane zawierające się w JPK_VAT) i część deklaracyjną (dane zawierające się w VAT-7K). Można tu także rozróżnić tu JPK_V7K dla podatników, którzy rozliczają się co kwartał i JPK_V7M…
Przeczytaj więcej