Tag: księgi rachunkowe

Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wielu przedsiębiorców wybierając spółkę z o.o. decyduje się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę oraz sporządzania dokładnych sprawozdań, raportów oraz analiz. Czy wybór samodzielnej księgowości jest właściwym rozwiązaniem w przypadku spółki z o.o.? Co…
Przeczytaj więcej

Zasady wystawiania faktur

Zmiany w zakresie sporządzania oraz wystawiania faktur zostały wprowadzone w styczniu 2020 roku. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie wystawiania oraz dokumentowania transakcji ewidencjonowanych przez sprzedawców. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wystawiania faktur dokument ten otrzyma kupujący, który na paragonie wskaże sprzedawcy swój NIP. Istotne jest,…
Przeczytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny pod nową formą istnieje of października 2020 roku. Oznacza to, że dotychczasowy plik JPK_VAT został zastąpiony JPK_V7. Nowy plik dzieli się na część ewidencyjną (dane zawierające się w JPK_VAT) i część deklaracyjną (dane zawierające się w VAT-7K). Można tu także rozróżnić tu JPK_V7K dla podatników, którzy rozliczają się co kwartał i JPK_V7M…
Przeczytaj więcej

Czynności objęte podatkiem PCC

Dokonywanie czynności cywilnoprawnych wiąże się ze skutkami podatkowymi w zakresie podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Co zalicza się do tych czynności? Opodatkowaniu PCC podlegają czynności takie jak: umowy sprzedaży zamiany pożyczki darowizny dożywocia umowy o dział spadku umowy o zniesienie współwłasności ustanowienie odpłatnego użytkowania ustanowienie hipoteki depozyt nieprawidłowy umowy spółki wraz ze zmianami Podatkiem…
Przeczytaj więcej

Kwota wolna od podatku 2021

Osoby fizyczne nie są zobowiązane do opłacania kwoty podatku, która przewyższa limit ustalony na dany rok podatkowy. Oznacza to, że mechanizm działania kwoty wolnej od podatku polega na zaniechaniu jego poboru do określonej kwoty. Kwota wolna od podatku przysługuje podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, przy czym jest…
Przeczytaj więcej

Plan kont i jego rola w pełnej księgowości

Plan kont stanowi wykaz nazw i symboli kont przeznaczonych do ewidencji operacji gospodarczych mających miejsce w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Konieczność stworzenia indywidualnego planu kont dla danej jednostki wynika z art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy o rachunkowości. Warto zaznaczyć, że odpowiednie stworzenie planu kont dostosowanego pod profil działalności…
Przeczytaj więcej