Publikacje

Czy można dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe?

Podatnicy mają możliwość dowolnego wybrania pełnej księgowości mimo braku tego obowiązku. Od 2019 roku istnieje obowiązek informowania o dobrowolnym wyborze ksiąg rachunkowych. Należy umieścić odpowiednią informacje w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie podatnik prowadził księgi rachunkowe. W 2019 roku został zniesiony obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego. Kto może dobrowolnie prowadzić księgi…
Przeczytaj więcej

Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia

1 sierpnia 2019 roku w życie weszły przepisy odnośnie zwolnienia z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Warto zatem sprawdzić to, co warto wiedzieć o owym zwolnieniu. Jak się okazuje, osoby poniżej 26 lat, które są zatrudnione na umowie o pracę, bądź umowie zlecenia, mają możliwość, aby od 1 sierpnia 2019…
Przeczytaj więcej

Limit, który decyduje o przejściu na prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2021 r.

W 2021 roku limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych wynosi 9 030 600 zł. Jak już wiadomo – o przejściu na księgi rachunkowe decyduje limit przychodów. Z kolei prowadzenie pełnej księgowości staje się obowiązkowe dla jednostki, której przychody netto ze sprzedaży towarów/produktów oraz operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym wyniosły co najmniej 2 000…
Przeczytaj więcej

Przechowywanie ksiąg rachunkowych

Właściciele firm, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych mają możliwość wyboru: – samodzielnego wywiązywania się z obowiązków księgowych, – powierzenia prowadzenia księgowości specjalistom. Niezależnie od wybranej formy prowadzenia księgowości przedsiębiorcy zobligowani są do wypełniania obowiązków związanego z właściwym przechowywaniem ksiąg rachunkowych oraz całej dokumentacji księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej. Zgodnie…
Przeczytaj więcej

Zmiany w VAT przewidziane na rok 2021

Na rok 2021 przewidziane są nowe rozwiązania dotyczące podatku VAT. Zmiany dotyczyć będą fakturowania, eksportu, odliczania podatku VAT oraz doprecyzowania niektórych konstrukcji VAT. 7 zaproponowanych przez ustawodawcę zmian w VAT. Uproszczenia w eksporcie– główne założenia to wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% VAT przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów Doprecyzowanie przepisów…
Przeczytaj więcej

Nowe przepisy odnośnie zwolnień z akcyzy

Z dniem 22 października 2020 roku w życie weszły przepisy odnośnie zwolnienia z podatku akcyzowego: – wyrobów tytoniowych, – płynów do papierosów elektronicznych, – wyrobów nowatorskich, – suszu tytoniowego. Warunkiem jednak jest to, aby były one przeznaczone do badań naukowych oraz badań dotyczących jakości produktu. Jak zostało to wspomniane powyżej, zwolnienie z podatku akcyzowego dotyczy…
Przeczytaj więcej